Cúnamh Feirme - SW 27


Print page
 1. Céard is Cúnamh Feirme ann?
 2. Conas is féidir liom a bheith incháilithe do Chúnamh Feirme?
 3. Céard í an tástáil acmhainne?
 4. Céard a tharlóidh má oibríonn mo chéile, mo pháirtnéir nó mo chomhchónaitheoir?
 5. Cé mhéad is féidir a fháil?
 6. Conas a fhaightear an íocaíocht?
 7. Cén fhad a mhaireann an íocaíocht?
 8. An féidir an t-am a chaitear ag fáil Cúnamh Feirme a úsáid chun tacaíocht fostaíochta agus oideachais a fháil?
 9. An féidir liom ranníocaíochtaí ÁSPC a dhéanamh a fhad is atá Cúnamh Feirme á fháil agam?
 10. An féidir liom aon sochair bhreise a fháil?
 11. Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?

Is ea, is féidir.am a chaitear ag fáil Cúnamh Feirme a úsáid le cabhrú leat cáiliú le haghaidh cúrsaí oiliúna de chuid ‘Solas’ (rud ar tugadh FÁS air roimhe seo), Scéimeanna Fostaíochta Pobail, Scéim Shóisialta Tuaithe, Liúntas um Fhilleadh ar Obair agus an Clár um Fhilleadh ar Oideachas.

Last modified:16/02/2015
 

 Íoslódáilí