An féidir le duine eile íocaíocht a fháil tar éis mo bháis?


Print page

 Má fhaigheann tú bás le linn duit an FIT a fháil, féadfaidh do neasghaol an FIT a fháil go ceann 6 seachtaine tar éis do bháis nó go ceann na coda eile den tréimhse hámhachtana íocaíochta 52 sheachtain (cibé acu is lú).

Má fhaigheann duine de do leanaí cáilithe bás agus má tá leanbh/leanaí cáilithe eile agat, féadfaidh tú leanúint de ráta céanna an FIT a fháil go ceann na coda eile den tréimhse dhámhachtana íocaíochta 52 sheachtain, fad is a chomhlíonfaidh tú coinníollacha cáiliúcháin eile na scéime.

Last modified:28/10/2015