An féidir le híocaíochtaí ó thíortha eile cabhrú liom cáiliú?


Print page
 

Má fhaigheann tú íocaíocht ó thír atá cuimsithe ag Rialacháin an CE nó ó thír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh aici le hÉirinn, d'fhéadfá cáiliú le haghaidh Liúntas Breosla, má shásaíonn tú na coinníollacha agus má tá tú:

 • i do chónaí in Éirinn,
  agus 
 • 66 bliain d'aois nó níos sine,
 • faoi bhun 66 bliain d'aois agus Pinsean nó Sochar Easláine (ar feadh tréimhse níos mó ná 12 mhí), Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh, nó íocaíocht eile dá leithéid á fáil agat ó thír éigin eile atá cuimsithe ag Rialacháin an CE, nó ag Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh.

 

Is iad na tíortha atá clúdaithe ag Rialacháin CE nó ag Comhaontú Déthaobhach ná:
 • An Astráil
 • An Ostair
 • An Bheilg
 • An Bhulgáir
 • Ceanada
 • Oileáin Mhuirnlocht
 • Poblacht na Seice
 • An Danmhairg
 • An Eastóin
 • An Fhionlainn
 • An Fhrainc
 • An Ghearmáin
 • An Ghréig
 • An Ungáir
 • An Íoslainn
 • Éire
 • Oileán Mhanann
 • An Iodáil
 • An tSeapáin
 • An Laitvia
 • Lichtinstéin
 • An Liotuáin
 • Lucsamburg
 • Málta
 • An Nua-Shéalainn
 • An Iorua
 • An Pholainn
 • An Phortaingéil
 • Poblacht na Cipire (An Chipir Theas)
 • Poblacht na Cóiré
 • An Rómáin
 • An tSlóvaic
 • An tSlóivéin
 • An Spáinn
 • An tSualainn
 • An Eilvéis
 • An Ísiltír
 • An Ríocht Aontaithe
 • Stáit Aontaithe Mheiriceá

* Baineann teorainneacha áirithe le Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta maidir leis an Eilvéis.

Is féidir leat tréimhsí árachais nó cónaithe i gcuid de na tíortha seo a chur san áireamh chomh maith le cabhrú leat cáiliú.

Last modified:16/05/2012