An féidir le híocaíochtaí ó thíortha eile cabhrú liom cáiliú?


Print page

Má fhaigheann tú íocaíocht ó thír atá clúdaithe ag Rialacháin CE nó ag Comhaontú Déthaobhach Slándála Sóisialaí le hÉirinn (arb ann dá macasamhail d’íocaíocht in Éirinn), is féidir go gcáileoidh tú don Liúntas Breosla má chomhlíonann tú na coinníollacha agus: 

 •  má chónaíonn tú in Éirinn,
  agus 
 • má tá tú 66 bliana d’aoinó níos sine,
 • má tá tú faoi bhun 66 bliana d’aois agus má fhaigheann tú Pinsean nó Sochar Easláine (ar feadh breis agus 12 mhí), Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh nó íocaíocht dá leithéid ó thír eile atá clúdaithe ag Rialacháin CE nó ag Comhaontú Déthaobhach Slándála Sóisialaí (arb ann dá macasamhail d’íocaíocht in Éirinn).​
Is iad na tíortha atá clúdaithe ag Rialacháin CE nó ag Comhaontú Déthaobhach ná:
 • An Astráil
 • An Ostair
 • An Bheilg
 • An Bhulgáir
 • Ceanada
 • Oileáin Mhuirnlocht
 • Poblacht na Seice
 • An Danmhairg
 • An Eastóin
 • An Fhionlainn
 • An Fhrainc
 • An Ghearmáin
 • An Ghréig
 • An Ungáir
 • An Íoslainn
 • Éire
 • Oileán Mhanann
 • An Iodáil
 • An tSeapáin
 • An Laitvia
 • Lichtinstéin
 • An Liotuáin
 • Lucsamburg
 • Málta
 • An Nua-Shéalainn
 • An Iorua
 • An Pholainn
 • An Phortaingéil
 • Poblacht na Cipire (An Chipir Theas)
 • Poblacht na Cóiré
 • An Rómáin
 • An tSlóvaic
 • An tSlóivéin
 • An Spáinn
 • An tSualainn
 • An Eilvéis
 • An Ísiltír
 • An Ríocht Aontaithe
 • Stáit Aontaithe Mheiriceá

* Baineann teorainneacha áirithe leis an Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta maidir leis an Eilvéis.

Is féidir leat tréimhsí árachais nó cónaithe i gcuid de na tíortha seo a chur san áireamh freisin chun cabhrú leat cáiliú.

​​​
Last modified:27/02/2017
 

 Foirmeacha Iarratais