An bhfuil cead ag duine ar bith a bheith in éineacht liom nuair a bhím ag taisteal?


Print page

Do Chéile, do Pháirtnéir Sibhialta nó do Chomhchónaitheoir

Má tá tú cáilithe le haghaidh Pas Saorthaistil agus má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó in aontíos le duine, is féidir leat Pas Saorthaistil a fháil a ligfidh do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir a bheith in éineacht leat saor in aisce, nuair a bhíonn tú ag taisteal. Níl sé seo i gceist má tá tú faoi bhun 66 bliain d'aois agus má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra nó más cúramóir ainmnithe thú ag duine a fhaigheann Liúntas Síorfhreastail nó Liúntas Gaolta Forordaithe ón Roinn seo.

Má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta, gheobhaidh tú an cineál ceart pas (a cheadóidh do do chéile nó do pháirtnéir sibhialta taisteal leat saor in aisce), má chuireann tú iarratas isteach ar Phas Saorthaistil nó má fhaigheann tú é go huathoibríoch.

Má tá tú in aontíos le duine, is gá duit iarratas a chur isteach ar an gcineál seo pas trí fhoirm chlárúcháin FT 1 a chomhlánú. Má tá Pas Saorthaistil agat cheana (stádas singil), ba chóir duit é a sheoladh ar ais in éineacht le foirm chlárúcháin FT 1.

Compánach (murar féidir leat taisteal i d’aonar)

D'fhéadfá a bheith i dteideal Pas Saorthaistil Compánaigh a fháil, má bhí sé mar thoradh ar mheasúnú leighis go bhfuarthas amach nach bhfuil tú in ann taisteal i d'aonar. Pas é seo a thugann cead do dhuine amháin ach, 16 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine sin, an Pas-shealbhóir a thionlacan le linn taisteal. Tá na coinníollacha faoina dtugtar Pas Saorthaistil Compánaigh do dhuine le feiceáil in Aguisín 1.

Má theastaíonn uait iarratas a chur isteach ar an gcineál seo pas, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an Rannóg Saorthaistil ag an seoladh atá léirithe thall.

Tabhair faoi deara
Níl cead ach ag an duine atá ainmnithe an Pas Saorthaistil a úsáid, gus níl cead agat é a thabhairt do dhuine eile ar mhaithe lena úsáid.

Last modified:17/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí