Do cheart chun Rochtain a Fháil ar Thaifid Leasa Shóisialaigh - SW89


Print page

Mura bhfuil tú sásta le cinneadh an Oifigigh SF nó mura bhfuil freagra faighte agat laistigh de 4 seachtaine ón am a fuarthas d’iarraidh, (nó tréimhse shínte atá comhaontaithe agat linn) féadfaidh tú athbhreithniú ar leibhéal níos airde sa Roinn a iarraidh. Gearrfar táille €30 (€10 do shealbhóir cárta leighis) má dhéanann tú iarratas ar athbhreithniú cinnidh maidir le hiarraidh ar thaifid neamhphearsanta.

Má tá tú fós míshásta le cinneadh an Oifigigh Athbhreithniúcháin nó mura bhfuil freagra faighte agat laistigh de 3 seachtaine ón am a fuarthas an iarraidh ar athbhreithniú, tá an ceart agat chun an gnó a achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise, agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte atá i gcinneadh an Choimisinéara.

Gearrfar táille €50 (€15 do shealbhóir cárta leighis) má dhéanann tú iarratas chuig an gCoimisinéir Faisnéise ar chinneadh a athbhreithniú maidir le hiarraidh ar thaifid neamhphearsanta. Is ar phonc dlí amháin a fhéadfar cinneadh an Choimisinéara a achomharc chuig an Ard-Chúirt.

Is ar phonc dlí amháin a fhéadfar cinneadh an Choimisinéara a achomharc chuig an Ard-Chúirt.

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais