Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Ceadaítear an obair dheonach, an obair mar ionadaí poiblí (cuir i gcás mar Chomhairleoir nó TD), agus cúrsaí oideachais le linn duit an Sochar Máithreachais a fháil. Níl cead agat, áfach, gabháil d’fhostaíocht inárachaithe (ar pá) agus cuirfear stad le híocaíocht do Shochair má dhéanann tú amhlaidh.

Má tá fút filleadh ar obair níos luaithe ná mar a luaigh tú ar d’fhoirm iarratais, ní mór duit é a chur in iúl do Rannóg an tSochair Mháithreachais 2 sheachtain ar a laghad roimh do dháta nua chun filleadh ar obair.

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais