Pinsean Easláine - SW44


Print page


De réir na gcoinníollacha ó thaobh íocaíocht leantach an Phinsin Easláine, níor chóir duit aon obair a dhéanamh le linn duit an pinsean seo a fháil.

Is féidir go mbeidh tú, áfach, le réamhchead i scríbhinn uainn, a bheith díolmhaithe ón riail seo chun:

  • cúrsa oiliúna a dhéanamh a bhféadfadh fostaíocht eile a bheith mar thoradh air,
  • obair éadrom nó oiliúint éadrom a thosú, nach n-íocfaí luach saothair aisti de ghnáth.

Tabhair faoi deara

Ó 13 Feabhra 2012, is féidir go mbeidh tú intofa chun obair a dhéanamh agus Sochar Cumais Pháirtigh a fháil in ionad an Phinsin Easláine.

Last modified:19/01/2016
 

 Íoslódáilí