An féidir liom a bheith ag obair agus an Sochar Uchtaíoch á fháil agam?


Print page

  

 

Ní féidir. Cuirfimid stad le do Shochar Uchtaíoch má dhéanann tú aon obair seachas gníomhaíochtaí tís i do bhaile cónaithe féin agus sochar á éileamh agat.

Má tá sé de rún agat filleadh ar an obair níos luaithe ná mar a bhí scríofa agat ar d’fhoirm iarratais, ní mór duit é seo a chur in iúl do Rannóg an tSochair Uchtaíoch 2 sheachtain ar a laghad roimh do dháta nua chun filleadh ar an obair.

 

Last modified:13/07/2011
 

 Íoslódáilí