An féidir ranníocaíochtaí árachais shóisialta ó thír eile a úsáid mar chabhair chun cáiliú i gcomhair Sochar Sláinte agus Sábháilteachta?


Print page

Má bhí tú i bhfostaíocht inárachais i dtír ina bhfuil rialacháin an AE i bhfeidhm agus má d‘íoc tú ranníocaíocht amháin den aicme ÁSPC A, EH in Éirinn ar a laghad is féidir leat an taifead árachais shóisialta ón tír sin agus do chuid ranníocaíochtaí ÁSPC in Éirinn a chur le chéile mar chabhair chun cáiliú i gcomhair Sochar Sláinte agus Sábháilteachta. Is iad seo a leanas na tíortha ina bhfuil rialacháin an AE i bhfeidhm:

 

 

 • An Ostair
 • An Íoslainn
 • Poblacht na Cipire(An Chipir Theas)
 • An Bheilg
 • Éire
 • An Rómáin
 • An Bhulgáir
 • Oileán Mhanainn
 • An tSlóvaic
 • Oileáin Mhuir nIocht
 • An Ungair

 

 

 • An Iodáil
 • An tSlóivéin
 • Poblacht na Seice
 • An Laitvia
 • An Spáinn
 • An Danmhairg
 • An Lichtinstéin
 • An tSualainn
 • An Eastóin
 • An Liotuáin
 • An Iorua

 

 • An Ghréig
 • An Eilvéis
 • An Fhionlainn
 • An Lucsamburg
 • An Ísiltír
 • An Fhrainc
 • Málta
 • An Ríocht Aontaithe
 • An Ghearmáin
 • An Phortaingéil
 • An Pholainn

 

Nóta

Más rud é go bhfuil Sochar Sláinte agus Sábháilteachta á fháil agat le linn duit a bheith ag súil le leanbh meastar go bhfuil na coinníollacha ÁSPC i dtaobh Sochar Máithreachais á gcomhlíonadh agat. Más rud é go raibh Sochar Máithreachais á fháil agat agus má chuireann tú isteach ar Shochar Sláinte agus Sábháiteachta meastar go bhfuil na coinníollacha ÁSPC i dtaobh Sochar Sláinte agus Sábháilteachta á gcomhlíonadh agat chomh maith. Ní mór duit foirm iarratais ar leith a chomhlánú i gcomhair gach ceann de na sochair, áfach.

Last modified:14/11/2012