An bhfuil cead agam é a úsáid ar sheirbhísí aeir ar bith?


Print page

Turais go dtí agus ó Oileáin Árann

Má tá Pas Saorthaistil agat agus má tá tú i do chónaí go buan ar cheann ar bith d'Oileáin Árann, is féidir leat taisteal saor in aisce ar sheirbhísí Aer Árann idir na hoileáin agus Cathair na Gaillimhe. Tá seirbhís aerlíne á feidhmiú ag Aer Árann idir Oileáin Árann agus Aerfort Chonamara in Indreabhán, Co. na Gaillimhe agus cuireann sé seirbhís tointeála bus ar fáil chomh maith idir Aerfort Chonamara agus Cathair na Gaillimhe.

Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó in aontíos le duine agus má tá an cineál ceart de Phas Saorthaistil agat, tá cead ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir dul in éineacht leat saor in aisce. Má tá Pas Saorthaistil Compánaigh agat, is féidir le haon duine amháin atá 16 bliana d'aois nó níos sine, dul in éineacht leat saor in aisce.

Tá cead agat suas le 12 thuras shingile (nó suas le 6 thuras fillte) in aghaidh na bliana a dhéanamh idir Oileáin Árann agus Cathair na Gaillimhe leis an bPas Saorthaistil. Is féidir leat turais bhreise gan teorainn a dhéanamh ar tháille laghdaithe speisialta.

Má tá cónaí ort ar an mórthír agus má tá Pas Saorthaistil agat, tá cead agat leas a bhaint as seirbhísí bus agus aeir Aer Árann ar tháille laghdaithe speisialta, le dul idir Gaillimh agus Oileáin Árann. Tá cead ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta, do chomhchónaitheoir nó compánach tú a thionlacan agus leas a bhaint as an ráta laghdaithe speisialta chomh maith.

Turais go dtí agus ó Oileán Thoraí

Má tá Pas Saorthaistil agat agus má tá tú i do chónaí go buan ar Oileán Thoraí, Co. Dhún na nGall, is féidir leat taisteal saor in aisce ar an tseirbhís héileacaptair idir an t-oileán agus an Fál Carrach ar an mórthír.

Is féidir an Pas Saorthaistil a úsáid le haghaidh 8 dturas shingile (nó suas le 4 thuras fillte) in aghaidh na bliana. Tá cead ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta, do chomhchónaitheoir nó compánach dul in éineacht leat saor in aisce.

Last modified:17/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí