Sochar Breoiteachta - SW 119


Print page
 •  
 • Féadfaidh tú leanúint den Sochar Breoiteachta a fháil ón Roinn seo má tá fút dul chun cónaí i dtír eile atá faoi chumhdach Rialacháin an AE (féach leathanach 5 chun liosta na dtíortha faoi chumhdach na Rialachán seo a fháil).

  Dul chuig tír eile atá faoi chumhdach Rialacháin an AE

  Má fhaigheann tú an Sochar Breoiteachta ón Roinn seo agus má tá sé de rún agat bogadh go tír eile atá faoi chumhdach Rialacháin an AE, ní mór duit é sin a insint dúinn roimh ré,. Mura n-insíonn tú dúinn é, is féidir go gcaillfidh tú cuid den íocaíocht nó is féidir go gcuirfear moill ar d’íocaíocht.

  Má chónaíonn tú in Éirinn agus má fhaigheann tú sochar ó thír eile atá faoi chumhdach Rialacháin an AE, ní mór duit é a insint don údarás ábhartha sa tír a íocann an sochar leat má bhogann tú thar lear.

  Má théann tú chun cónaí i dtír eile atá faoi chumhdach Rialacháin an AE agus má bhuailtear breoite thú, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an Sochar Breoiteachta ó Éirinn má d’íoc tú do ranníocaíocht árachais dheireanach in Éirinn nó má fuair tú an Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ó Éirinn roimh duit dul thar lear.

  Chun iarratas a dhéanamh ar an Sochar Breoiteachta ó Éirinn, cuir do theastais dochtúra agus d’fhoirm iarratais chuig an údarás cuí sa tír ina gcónaíonn tú agus cuirfidh siad chuig an Roinn seo iad.

  Last modified:14/05/2014
   

   Foirmeacha Iarratais

   
   

   Íoslódáilí