Sochar Breoiteachta - SW 119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Ó 6 Eanáir 2014 ní dhéanfar aon íocaíocht um Shochar Breoiteachta i dtaca leis an gcéad 6 lá breoiteachta (méadaithe ó 3 lá). Ciallaíonn sé seo nach mbeidh duine i dteideal an tSochair Bhreoiteachta i dtaca leis an gcéad 6 lá dá (h)éileamh, mura bhfuair an duine Sochar Breoiteachta, Sochar Díobhála nó Íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta díreach roimh a (h)éileamh.

Dul go tír eile atá faoi chumhdach Rialacháin an AE

Má fhaigheann tú an Sochar Breoiteachta ón Roinn seo agus má tá sé de rún agat bogadh go tír eile atá faoi chumhdach Rialacháin an AE, ní mór duit é sin a insint dúinn roimh ré. Mura n-insíonn tú dúinn é, is féidir go gcaillfidh tú cuid den íocaíocht nó is féidir go gcuirfear moill ar d’íocaíocht.

Má chónaíonn tú in Éirinn agus má fhaigheann tú sochar ó thír eile atá faoi chumhdach Rialacháin an AE, ní mór duit é a insint don údarás ábhartha sa tír a íocann an sochar leat má bhogann tú thar lear.

Má théann tú chun cónaí i dtír eile atá faoi chumhdach Rialacháin an AE agus má bhuailtear breoite thú, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an Sochar Breoiteachta ó Éirinn má d’íoc tú do ranníocaíocht árachais dheireanach in Éirinn nó má fuair tú an Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ó Éirinn roimh duit dul thar lear.

Chun iarratas a dhéanamh ar an Sochar Breoiteachta ó Éirinn, cuir do theastais dochtúra agus d’fhoirm iarratais chuig an údarás cuí sa tír ina gcónaíonn tú agus cuirfidh siad chuig an Roinn seo iad.

Dul go tír eile nach bhfuil faoi chumhdach Rialacháin an AE

Ní íoctar an Sochar Breoiteachta má chinneann tú ar chónaí i dtír nach bhfuil faoi chumhdach Rialacháin an AE. Má théann tú, áfach, go tír nach bhfuil faoi chumhdach Rialacháin an AE, chun cóireáil fhaofa a fháil i gcomhair do bhreoiteachta nó do dhíobhála, stadfaidh d’íocaíocht le linn duit a bheith ar shiúl agus tosóidh sí arís nuair a fhillfidh tú.

Sula n-imeoidh tú ní mór duit na nithe seo a insint dúinn:

  • cathain a bheidh tú ag imeacht,
  • cá mbeidh tú ag dul,
  • cathain a bheidh tú ag teacht ar ais.

Ar fhilleadh duit ní mór duit cáipéisí leighis a chur ar fáil maidir leis an gcóireáil.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí