M�ad� Maireacht�la Aonair - SW 36


Print page

Is f�idir. M� t� c�na� ort in '�ras�n muintire' n� i gc�ir�ocht ar leith taobh istigh d'�it ch�naithe phr�obh�ideach, d'fh�adf� c�ili� le haghaidh an mh�adaithe. Ach caithfidh go bhfuil �iteanna codlata agus maireacht�la �ags�la ann agus caithfidh go bhfuil gach rud at� ag teast�il uait do ch�caireacht, ithe agus do ghlantach�n, ar f�il taobh istigh de do limist�ar maireacht�la f�in.

D'fh�adfadh teagmh�il sh�isialta a bheith agat go f�ill le daoine eile san �it ch�naithe ch�anna agus, m�s bainteach, d'fh�adf� aon seomra folctha, �iseanna leithris n� bealach isteach seachtrach a roinnt leo.

M� theasta�onn uait an coinn�oll maireacht�la aonair a sh�samh, ba ghn�ch go mbeif� ag s�il leis go mbeadh glais ar dhoirse d'�it ch�naithe, ach amh�in m�s daoine muinteartha leat iad na c�naitheoir� eile.

Last modified:28/05/2013