Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Is féidir go bhfaighidh tú creidmheasanna as am a caitheadh in oideachas lánaimseartha mar shampla ar an tríú leibhéal:

  • má d'oibrigh tú sular thosaigh tú an cúrsa agus má d'íoc tú ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme A,
  • má thosaigh tú an cúrsa roimh 23 bliana d'aois a shlánú, agus
  • má d'fhill tú ar fhostaíocht inárachaithe.

Nuair a dhéanann tú iarratas ar chreidmheasanna mic léinn, ní mór duit:

  • daingniú i scríbhinn a thabhairt ón scoil nó ón gcoláiste ina luaitear go raibh tú i do mhac léinn san áit sin,
  • na dátaí ar fhreastail tú ar an scoil/gcoláiste a thabhairt, agus
  • cruthúnas a thabhairt gur fhill tú ar an bhfostaíocht lánaimseartha.

Ní féidir leat creidmheasanna mic léinn a fháil ach uair amháin.

Last modified:07/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais