Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Nuair a íocann tú do chéad ranníocaíocht ÁSPC (seachas Aicme B, C, D, J agus S) tá teidlíocht agat ar chreidmheasanna réamhiontrála siar go dtí tús na bliana cánach ioncaim a dtosaíonn tú ag obair agus an dá bhliain chánach roimhe sin.

Tabhair faoi deara:
Ní thugtar creidmheasanna réamhiontrála ach aon uair amháin, de ghnáth.

Last modified:05/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais