Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Deonaíonn d'fhostóir saoire sláinte agus sábháilteachta duit nuair nach féidir leis an bhfostóir deireadh a chur le baol do do shláinte agus do shábháilteacht le linn duit a bheith ag iompar clainne nó a bheith ag cothú ar an gcíoch, nó nuair nach féidir leis an bhfostóir dualgais mhalartacha atá 'saor-ó-bhaol' a thabhairt duit. Má fhaigheann tú Sochar Sláinte agus Sábháilteachta, gheobhaidh tú creidmheasanna go huathoibríoch. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:08/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais