Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Faoin Scéim um Chúramaí Baile, is cúramaí baile thú má thugann tú suas do phost chun aire a thabhairt do leanbh faoi bhun 12 bhliain d'aois nó do dhuine éagumasaithe os cionn 12 bhliain d'aois.

Ó 6 Aibreán 1994, tugtar neamhaird ar bhlianta iomlána a chaitear lasmuigh den lucht oibre le haire a thabhairt do leanbh faoi bhun 12 bhliain d'aois nó do dhuine éagumasaithe os cionn 12 bhliain d'aois nuair a dhéantar áireamh ar do theidlíocht ar Phinsean Stáit (Ranníocach).

Is féidir, áfach, go bhfaighidh tú creidmheasanna i leith na bliana cánach a dtéann tú leis an gcúramaíocht bhaile agus i leith na bliana cánach a n-éiríonn tú as an gcúramaíocht bhaile mura bliain iomlán an tréimhse a chaitear mar cúramaí baile.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:08/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais