Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Le héifeacht ó 4 Iúil 2007 cuireadh deireadh leis an Scéim Liúntais Réamhscoir i gcás custaiméirí nua. Ciallaíonn sé seo nach féidir a thuilleadh le daoine ar scor cáiliú do chreidmheasanna réamhscoir.

Is féidir, áfach, go mbeidh tú i dteideal Creidmheasanna do Lucht Cuardaigh Fostaíochta (féach ar alt 5) nó Creidmheasanna um Shaoire Breoiteachta (féach ar alt 6), faoi réir coinníollacha na scéimeanna seo a chomhlíonadh.

Mura mar sin é, is féidir go mbeidh Ranníocaíochtaí Deonacha mar rogha ag duine ar mian leis/léi a T(h)eidlíochtaí Leasa Shóisialaigh a chosaint (féach ar alt 9).

Last modified:07/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais