Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Má ghlacann tú páirt in obair dheonach i dtír i mbéal forbartha, is féidir go gcáileoidh tú do chreidmheasanna go ceann ré do shannta oibre ar an gcoigríoch, suas le 5 bliana ar a mhéad.

Ní mór duit a bheith i do chónaí in Éirinn roimh do shannadh oibre ar an gcoigríoch chun cáiliú do na creidmheasanna seo.

Ní mór d'obair a bheith socraithe:

  • ag nó trí ghníomhaireacht neamhrialtasach in Éirinn,
  • ag nó trí ghníomhaireacht rialtasach nó neamhrialtasach in aon Bhallstát den Aontas Eorpach (seachas Éire), nó
  • go díreach le Rialtas na tíre i mbéal forbartha.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Mura mar sin é, is féidir leat do scéal a dhearbháil roimh duit Éire a fhágáil trí theagmháil a dhéanamh le:

Rannóg na mBailiúchán Speisialta ÁSPC
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Chorcaí
Port Láirge

Guthán: (01) 471 5898
Íosghlao: 1890 690 690

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 1 471 5898, le do thoil.

Last modified:07/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais