Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Is féidir go gcáileoidh tú do chreidmheasanna um athrú stádais má tá tú i bhfostaíocht inárachaithe ar Aicme A nó H den ÁSPC agus má bhí do ranníocaíocht íoctha dheireanach ÁSPC ar Aicme B, C nó D. Ní chuirtear na creidmheasanna seo um athrú stádais san áireamh ach i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach).

Is féidir leat creidmheasanna um athrú stádais a fháil siar go dtí tús na bliana cánach ar thosaigh tú ag déanamh ranníocaíochtaí ÁSPC ar ráta Aicme A nó H agus i gcomhair na bliana cánach roimhe sin.

Sampla

Tosaíonn tú ag déanamh ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme A ar 27/02/2014. Tá creidmheasanna um athrú stádais dlite go dtí 26/02/2014 mar a leanas:

Is don bhliain chánach a dtosaíonn tú ag obair atá sé seo
01/01/2014 - 26/02/2014 = 8 seachtaine

An bhliain chánach roimhe sin
01/01/2013 - 31/12/2013 = 52 sheachtain

Is féidir go gcabhróidh meascán de ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme A agus ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme B, C nó D leat cáiliú do Phinsean Stáit (Ranníocach) pro-rata d'árachas measctha amach anseo. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:11/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais