Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Is éard atá sa tsaoire uchtaíoch ná 24 seachtaine de shaoire le pá agus 16 seachtaine de shaoire gan phá ar bhonn roghnach. Má fhaigheann tú Sochar Uchtaíoch, gheobhaidh tú creidmheasanna go huathoibríoch.

Má ghlacann tú saoire uchtaíoch gan phá tar éis dheireadh do Shochair Uchtaíoch, is cóir duit iarraidh ar d'fhostóir an fhoirm iarratais ar chreidmheasanna um shaoire uchtaíoch a líonadh nuair a fhilleann tú ar an obair. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:08/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais