Sochar Cóireála - SW24


Print page

Má bhí tú i dteideal an tSochair Chóireála de bhun thaifead árachais do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora i dtráth a b(h)áis, leanfaidh tú de bheith i dteideal an tSochair Chóireála go ceann na tréimhse a bheidh tú i do bhaintreach (fir).

Má tá tú ag obair, is féidir go gcáileoidh tú do Shochar Cóireála de bhun do thaifid ranníocaíochta ÁSPC féin ar chuntar go gcomhlíonann tú na coinníollacha cáiliúcháin ÁSPC.

 
Last modified:17/01/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí