Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Is féidir leat an 12 sheachtain dheiridh de do shaoire mháithreachais agus de do Shochar Máithreachais a chur siar má tá do leanbh san ospidéal. Ní foláir nó go bhfuil do Shochar Máithreachais á íoc le 14 seachtaine anuas ar a laghad agus ní foláir nó go bhfuil 4 seachtaine ar a laghad de shaoire mháithreachais glactha agat i ndiaidh bhreith do leanbáin.

Is cóir duit iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig an seoladh ar roinn 19 más mian leat do Shochar Máithreachais a chur siar. Is féidir leat do Shochar Máithreachais a chur siar go ceann suas le 6 mhí. Athchromfar ar d’íocaíocht nuair a chuirfidh tú daingniúchán i scríbhinn chuig Rannóg an tSochair Mháithreachais go bhfuil do leanbh scaoilte amach as an ospidéal agus nuair a dheimhneoidh d’fhostóir go bhfuil tú i dteideal athchromadh ar an tsaoire mháithreachais a cuireadh siar.

Leanfaidh d’íocaíocht go dtí go gcríochnóidh do theidlíocht ar an Sochar Máithreachais.

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais