An féidir liom saoire uchtaíoch agus Sochar Uchtaíoch a chur siar?


Print page

  

 
Má tá do leanbh san ospidéal, féadfaidh tú íocaíocht do Shochair Uchtaíoch a chur siar ar chuntar go dtabharfaidh d'fhostóir deimhniú go bhfuil tú i dteideal an tsaoire uchtaíoch a chur siar.
 
Tosóidh íocaíocht an tSochair Uchtaíoch arís nuair a sheolfaidh tú daingniú i scríbhinn ó d'fhostóir chuig Rannóg an tSochair Uchtaíoch go bhfuil tú i dteideal tosú arís ar an tsaoire uchtaíoch a cuireadh siar.
 
Nuair a thosóidh an tsaoire uchtaíoch arís, is i dtréimhse leanúnach amháin a bheidh an íocaíocht i gcaitheamh do theidlíochta ar an Sochar Uchtaíoch.

  

Last modified:13/07/2011
 

 Íoslódáilí