Cúnamh Feirme - SW 27


Print page
 1. Céard is Cúnamh Feirme ann?
 2. Conas is féidir liom a bheith incháilithe do Chúnamh Feirme?
 3. Céard í an tástáil acmhainne?
 4. Céard a tharlóidh má oibríonn mo chéile, mo pháirtnéir nó mo chomhchónaitheoir?
 5. Cé mhéad is féidir a fháil?
 6. Conas a fhaightear an íocaíocht?
 7. Cén fhad a mhaireann an íocaíocht?
 8. An féidir an t-am a chaitear ag fáil Cúnamh Feirme a úsáid chun tacaíocht fostaíochta agus oideachais a fháil?
 9. An féidir liom ranníocaíochtaí ÁSPC a dhéanamh a fhad is atá Cúnamh Feirme á fháil agam?
 10. An féidir liom aon sochair bhreise a fháil?
 11. Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?

Ó 1 Eanáir 2007, níl custaiméirí Cúnamh Feirme díolmhaithe ó ÁSPC a íoc a thuilleadh. Seans go mbeidh ort ranníocaíochtaí a íoc in Aicme ‘S’ ar d'ioncam ó fhéinfhostaíocht. Murar chláraigh tú mar dhuine féinfhostaithe cheana, téigh i dteagmháil le d'oifig cánach áitiúil le do thoil. Nuair a sheolann tú isteach do thuairisceáin bhliantúla chuig an oifig cánach, cuirfidh siad ar an eolas thú faoi cé acu an gá duit nó nach gá duit ÁSPC a íoc. Murar gá duit ÁSPC a íoc, d'fhéadfá a bheith in ann Ranníocaíochtaí Deonacha a íoc.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie nó déan teagmháil le:

Rannóg Ranníocaíochtaí Deonacha
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Chorcaí
Port Láirge

Íosghlao: 1890 690 690, nó má tá tú ag glaoch orainn ó áit taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar
+ 353 14 715898.

Last modified:16/02/2015
 

 Íoslódáilí