Pinsean Easláine - SW44


Print page


Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

Is féidir go bhfaighidh tú an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair má tá an Pinsean Easláine á fháil agat le 12 mhí anuas ar a laghad. Ligeann an scéim seo duit filleadh ar an bhféinfhostaíocht agus cuid de d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád go ceann 2 bhliain. Is féidir freisin go gcoimeádfaidh tú do chárta leighis agus do shochair thánaisteacha, faoi réir coinníollacha áirithe.

Rannóg an Liúntais Fhiontraíochta um Fhilleadh ar Obair
Seirbhísí Tacaíochta Fostaíochta
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Co. Liatroma

Guthán: 071 96 72698

Clár um Fhilleadh ar Oideachas

Is éard atá sa Chlár um Fhilleadh ar Oideachas ná scéim do dhaoine a fhaigheann an Pinsean Easláine nó íocaíochtaí leasa shóisialaigh eile ar feadh tréimhse áirithe ama. Cuireann an clár seo ar do chumas cúrsa faofa dara leibhéal nó tríú leibhéal a dhéanamh i scoil aitheanta nó i gcoláiste aitheanta agus fós íocaíocht a fháil. I dtaca le cúrsa dara leibhéal de, ní mór duit a bheith ag fáil an Phinsin Easláine le 3 mhí anuas ar a laghad. I dtaca le cúrsa tríú leibhéal de, ní mór duit a bheith ag fáil an Phinsin Easláine le 12 mhí anuas ar a laghad.

Chun a tuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie

​​
Last modified:19/01/2016
 

 Íoslódáilí