Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Ní íocfar an Sochar Máithreachais leat i dtaca le haon tréimhse a chaitheann tú lasmuigh den Aontas Eorpach (AE).

Más saoránach den AE thú, is féidir leat an Sochar Máithreachais a fháil i dtaca le haon tréimhse de do shaoire mháithreachais a chaitheann tú i dtír den AE.

Mura saoránach den AE thú, ní bhfaighidh tú an Sochar Máithreachais ach i dtaca le haon tréimhse a chaitheann tú i bPoblacht na hÉireann.

Má tá sé ar intinn agat an Stát a fhágáil ar feadh aon tréimhse de do Shochar Máithreachais le pá, ní mór duit é sin a chur in iúl do Rannóg an tSochair Mháithreachais.

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais