Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

 

Má tá tú ag fáil na hÍocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora, is féidir go gcáileoidh tú do:

  • Liúntas Breosla.
  • Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh.
  • Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil - má shroicheann an leanbh is óige 7 bliana d’aois roimh thús na bliana scoile, féadfaidh tú an Liúntas seo a éileamh an bhliain sin fós.
  • cúnamh faoin Scéim um Liúntas Leasa Forlíontach, amhail Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Úis Mhorgáiste.
  • Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Braitheann an teidlíocht ar éileamh a bheith déanta ag iarratasóir i leith linbh/leanaí atá cáilithe).

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Is féidir freisin go gcáileoidh tú do chárta leighis ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.hse.ie.

Last modified:15/09/2015