An féidir liom ranníocaíochtaí curtha chun sochair a fháil le linn dom an Liúntas Míchumais a éileamh?


Print page
 
 

 

Cabhraíonn ranníocaíochtaí curtha chun sochair (ranníocaíochtaí creidiúnaithe) nó ‘creidmheasanna’ leat do theidlíocht ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh sa todhchaí a chosaint.

Is féidir leat ‘creidmheasanna’ a fháil go huathoibríoch le linn duit an Liúntas Míchumais a fháil má tá ranníocaíocht ÁSPC amháin ar a laghad íoctha agat agus má tá ranníocaíochtaí íoctha nó curtha chun sochair agat i gceachtar den dá bhliain chánach ioncaim dheiridh roimh duit d’éileamh ar an Liúntas íchumais a dhéanamh. Dámhtar ‘creidmheasanna’ duit ar ráta na ranníocaíochta deireanaí a d’íoc tú, de ghnáth.

Last modified:27/05/2015
 

 Íoslódáilí