Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair - SW92


Print page


EU LOGO.jpgESF.jpg

 


Cuireann an Deontas Tacaíochta Fiontraíochta tacaíocht airgeadais ar fáil do chuardaitheoirí poist a bhíonn faofa agus dáfa/tosaithe ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair nó an Liúntas Gearrthréimhseach Fiontraíochta. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do Chásoifigeach chun a chur faoi deara go gceadófaí an Deontas Tacaíochta Fiontraíochta.

Ba chóir duit ‘Cúrsa Chun Do Ghnólacht Féin A Chur Ar Bun’ a dhéanamh roimh duit féinfhostaíocht a thosú.

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais