Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair - SW92


Print page


EU LOGO.jpgESF.jpg


Má tá gnólacht á chur ar bun agat, féadfaidh tú tacaí breise a fháil, mar shampla deontais chun tabhairt faoin oiliúint, faoin taighde margaidh, faoi phleananna gnó nó faoin leabharchoimeád agus iasachtaí chun trealamh a cheannach.

Féadfaidh tú cúnamh a fháil freisin ó thaobh íoc as an árachas dliteanais phoiblí. Is éard atá sa chúnamh seo ná €1,269.74 nó 50% de chostas an árachais, cibé méid is lú.

Inseoidh do Chuideachta Forbartha Comhtháite Áitiúla nó d’Éascaitheoir duit faoi na tacaí a fhéadfaidh a bheith ar fáil duit.

Ba chóir duit ‘Cúrsa Chun Do Ghnólacht Féin A Chur Ar Bun’ a dhéanamh roimh duit féinfhostaíocht a thosú.

Last modified:09/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais