Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

 

Ón 2 Feabhra 2012 is féidir go gcáileoidh tú do leath an ráta phearsanta de na híocaíochtaí seo a leanas go ceann tréimhse teoranta chomh maith le d’Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora:

  • Sochar Máithreachais,
  • Sochar Uchtaíoch,
  • Sochar Sláinte agus Sábháilteachta,
  • Liúntas Cúramóra.

Ón 2 Feabhra 2012 tháinig deireadh leis na híocaíochtaí ar leathráta den Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, den Sochar Breoiteachta nó den Fhorlíonadh Éagumais.

Foráil idirthréimhseach

Tugadh foráil nua isteach ón 2 Feabhra 2012: is féidir go gcáileoidh custaiméirí Íocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora do pháirtráta den Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, den Sochar Breoiteachta nó den Fhorlíonadh Éagumais i dteannta na hÍocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora.

Ní ceadmhach an Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, an Sochar Breoiteachta nó an Forlíonadh Éagumais, i gcomhar leis an Íocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora, a bheith os cionn an uasráta is iníoctha ar an Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta i dtaca le dálaí teaghlaigh an chustaiméara.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:15/09/2015