Pinsean na nDall - SW 76


Print page
  

  

Má tá tú faoi bhun 66 bliana d'aois agus má chomhlíonann tú na coinníollacha cuí, is féidir go gcáileoidh tú freisin dóibh seo:

  • Sochar Breoiteachta,
  • Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,
  • Sochar Máithreachais,
  • Sochar Uchtaíoch,
  • Sochar Sláinte agus Sábháilteachta,
  • Sochar Díobhála,
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach),
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach),
  • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, nó
  • Liúntas Cúramóra. (Féach thíos, le do thoil, chun sonraí breise a fháil.)
 
 

Más rud é go bhfuil méadú iníoctha i dtaca le céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir cáilithe agus/nó leanaí cáilithe ar Phinsean na nDall, tá méadú iníoctha chomh maith ar na scéimeanna a liostaítear thuas.

Tabhair faoi deara:
Pinsean na nDall agus an Liúntas Cúramra á bhfáil ag an am céanna.

Má fhaigheann tú íocaochtaí áirithe (agus Pinsean na nDall san áireamh) ón Roinn seo agus má chomhlíonann tú na coinníollacha i gcomhair an Liúntais Chúramóra, is féidir go bhfaighidh tú an Liúntas Cúramóra ar leathráta mar aon le Pinsean na nDall.

Is ionann go cruinn na coinníollacha cáiliúcháin chun Liúntas Cúramóra ar leathráta a fháil agus na coinníollacha i gcomhair an Liúntais Chúramóra.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:15/05/2013
 

 Íoslódáilí