An féidir íocaíochtaí eile a fháil in éineacht leis an Sochar Cúramóra?


Print page

 

 

 

Gheobhaidh tú Deontas Cúraim Fhaoisimh ar an gcéad Déardaoin i Mí an Mheithimh gach bliain i leith gach duine dá dtugann tú aire, ar chuntar go gcónaíonn tú (an cúramóir) agus an duine nó na daoine dá dtugann tú aire sa Stát. Ní gá iarratas
a dhéanamh ar an Deontas Cúraim Fhaoisimh má cháilíonn tú don Sochar Cúramóra, mar íocfar go huathoibríoch leat é. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 

 
 
Last modified:29/10/2014