Cúnamh Feirme - SW 27


Print page
 1. Céard is Cúnamh Feirme ann?
 2. Conas is féidir liom a bheith incháilithe do Chúnamh Feirme?
 3. Céard í an tástáil acmhainne?
 4. Céard a tharlóidh má oibríonn mo chéile, mo pháirtnéir nó mo chomhchónaitheoir?
 5. Cé mhéad is féidir a fháil?
 6. Conas a fhaightear an íocaíocht?
 7. Cén fhad a mhaireann an íocaíocht?
 8. An féidir an t-am a chaitear ag fáil Cúnamh Feirme a úsáid chun tacaíocht fostaíochta agus oideachais a fháil?
 9. An féidir liom ranníocaíochtaí ÁSPC a dhéanamh a fhad is atá Cúnamh Feirme á fháil agam?
 10. An féidir liom aon sochair bhreise a fháil?
 11. Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?

Má fhaigheann tú Cúnamh Feirme, is féidir leat na rudaí seo a leanas a fháil:

 • Liúntas Breosla (faoi réir coinníollacha áirithe), agus anuas air sin, de réir an ioncaim iomláin atá agat, d'fhéadfá na rudaí seo a leanas a fháil:
 • Cárta leighis (ó oifig réigiúnach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte),
 • Liúntas Leasa Forlíontach, Forlíonadh d'Ús Cíosa nó Morgáiste nó Liúntas Éadaí agus Bróg don Scoilbhliain Nua.

Déan seiceáil leis an oifigeach a riarann Scéim an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh ag an oifig áitiúil a riarann Scéim an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh.

D'fhéadfá Liúntas Cúramóra leathráta a fháil in éineacht le Cúnamh Feirme.

Má tá tuilleadh eolais uáit, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:16/02/2015
 

 Íoslódáilí