Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Rátaí laghdaithe

Is féidir go bhfaighidh tú an Sochar Máithreachais ar leathráta má fhaigheann tú aon cheann de na híocaíochtaí seo a leanas:

  • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
  • Sochar do Bhanchéile Thréigthe
  • Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh
  • Liúntas do Bhanchéile Thréigthe
  • Sochar Báis trí Phinsean Baintrí, Baintrí Fir, Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh nó trí Phinsean do Thuismitheoir(í) Cleithiúnach(a) (faoin Scéim um Dhíobhálacha Ceirde).

Liúntas Cúramóra ar Leathráta

Má tá cúram lánaimseartha á chur ar fáil agat do dhuine eile, is féidir go gcáileoidh tú freisin do Liúntas Cúramóra ar leathráta mar aon le Sochar Máithreachais ar ráta caighdeánach.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:20/02/2014
 

 Foirmeacha Iarratais