An féidir liom íocaíocht eile leasa shóisialaigh a fháil chomh maith le Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh?


Print page

Rannóga na mBileog

 

Is féidir cáiliú le haghaidh leathráta pearsanta de na híocaíochtaí seo a leanas ar feadh tréimhse theoranta, in éineacht le Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh:

  • Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,
  • Sochar Breoiteachta,
  • Sochar Máithreachais,
  • Sochar Uchtaíoch,
  • Sochar Sláinte agus Sábháilteachta, nó
  • Sochar Díobhála Ceirde.

Tabhair faoi deara

D'fhéadfá leathráta de Liúntas Cúramóra a fháil, chomh maith le Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh a fháil i do cheart féin.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Má tá Pinsean Easláine á fháil agat agus má shásaíonn tú na coinníollacha le haghaidh Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh, d’fhéadfá leath an ráta phearsanta de Shochar Breoiteachta a bhfuil tú ina theideal a fháil ar feadh tréimhse theoranta in ionad Pinsean Easláine. Bíonn sé seo á íoc in éineacht le do Phinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh.

Má tá tú mar chaomhnóir dílleachta, d'fhéadfá Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach) nó Íocaíocht Caomhnóra (Neamhranníocach) a fháil ar a s(h)on.

Tabhair faoi deara

Ní féidir leat Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh a fháil in éineacht le Pinsean Stáit (Ranníocach) ná Pinsean Stáit (Eatramhach).

 

 
Last modified:22/11/2011