Treoir ar ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74


Print page

Má shroich tú 56 bliana d’aois ar 6 Aibreán 1998 nó roimhe sin, agus má d’íoc tú ÁSPC don chéad uair ar an dáta sin nó ina dhiaidh sin agus mura gcáilíonn tú do Phinsean Ranníocach Stáit ná do Phinsean Neamh- Ranníocach Stáit, féadfaidh tú aisíoc ar chuid an phinsin den ranníocaíocht a íocadh a fháil.

Last modified:07/07/2017
 

 Foirmeacha Iarratais