An féidir an FIT a fháil má áirítear mar dhuine fásta cáilithe mé in íocaíocht leasa shóisialaigh mo chéile, mo pháirtnéara shibhialta nó mo chomhchónaitheora?


Print page

 Má éilíonn do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir méadú i do thaobh ar a (h)íocaíocht leasa shóisialaigh, is féidir go mbeidh sé níos fearr do do theaghlach an FIT a éileamh ina ionad sin.

Ní bhfaighidh do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht duit a thuilleadh, áfach, agus cuirfear isteach ar aon Mhéadú um Leanbh Cáilithe. Déan
teagmháil le rannóg ábhartha na Roinne seo chun a fháil amach faoin gcaoi a gcuirfear isteach ar an Méadú um Leanbh Cáilithe.

Last modified:30/09/2015