An féidir an FIT a fháil má fhaightear íocaíocht leasa shóisialaigh eile?


Print page

 Ní féidir leat an FIT a fháil má fhaigheann tú cheana:

 • Sochar/Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
 • Sochar Breoiteachta/Díobhála
 • Sochar Cumais Pháirtigh
 • Cúnamh Feirme
 • Liúntas Réamhscoir

Mura mbíonn fostaíocht mar fhostaí agat nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ar feadh 38 n-uaire an chloig ar a laghad in aghaidh na coicíse de bhreis ar na scéimeanna seo a leanas:

  • Tús
  • JobBridge
  • Scéim Fostaíochta Pobail
  • Ionad Oibre
  • Tairseach,
  • Scéim Shóisialta na Tuaithe

Ni féidir leat an FIT a fháil le linn duit a bheith ar cheann de na scéimeanna sin.

Thairis sin, ní féidir leat an FIT a fháil má éilíonn do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir méadú i do thaobh ó na híocaíochtaí nó na scéimeanna a luaitear thuas.

Last modified:28/10/2015