Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Is féidir. Ón 27ú Meán Fómhair 2007 féadann tú leath an ráta den Liúntas Cúramóra a fháil in éineacht leis na híocaíochtaí a fhaigheann tú cheana, má fhaigheann tú íocaíocht(aí) áirithe ón Roinn seo agus má chomhlíonann tú na coinníollacha maidir leis an Liúntas Cúramóra. B’fhéidir freisin go bhféadfá leath an ráta den Liúntas Cúramóra a fháil, mar aon le méadú a bheith á fháil duit mar dhuine fásta cáilithe ag duine éigin eile ar a p(h)insean féin.

Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí