Sochar Díobhála - SW30


Print page
 • Is féidir Sochar Díobhála a íoc mar aon le Pinsean na nDall nó mar aon le Sochar Míthreorach (seachas Forlíonadh Éagumais).
 • Ní íocfar Sochar Díobhála leat, má tá tú ag fáil aon cheann de na híocaíochtaí seo a leanas ar an Ráta pearsanta iomlán:

  — Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir, Páirtí Shibhialta Mharthanaigh, nó
  — Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora,

  Mar sin féin, má tá ráta laghdaithe d’aon cheann de na híocaíochtaí thuas á fháil agat, íocfar Sochar Díobhála leat ar ráta is ionann agus an difríocht idir an ráta laghdaithe a íoctar leat, agus an ráta pearsanta uasta don íocaíocht sin.

  Fiú mura bhfuil tú cáilithe chun íocaíocht a fháil ba cheart duit Sochar Díobhála a éileamh óir d'fhéadfá a bheith i dteideal dearbhú a fháil (féach leathanach 10). D'fhéadfá a bheith in ann iarratas a dhéanamh ar shochair eile atá ar fáil faoin Scéim um Dhíobhálacha Ceirde mar shampla Sochar Míthreorach agus Cúram Míochaine (féach leathanaigh 12 agus 13). D'fhéadfá cáiliú freisin le haghaidh ranníocaíochtaí creidiúnaithe, trí iarratas a dhéanamh ar Shochar Díobhála.

  Má dhéanann tú iarratas ar Shochar Díobhála agus fiú mura bhfuil tú cáilithe chun íocaíochtaí a fháil d'fhéadfá a bheith i dteideal fós ranníocaíochtaí creidiúnaithe a fháil.

  Ba cheart duit leanúint ar aghaidh ag seoladh isteach teastas míochaine má bhíonn tú cáilithe chun creidmheasanna a fháil.

   

  Socruithe speisialta maidir le Liúntas Cúramóra

  Má tá Sochar Díobhála á fháil agat agus má shásaíonn tú na coinníollacha maidir le Liúntas Cúramóra, féadfaidh tú leath an ráta phearsanta den Liúntas Cúramóra a fháil chomh maith le d'íocaíocht Sochar Díobhála..

  Chomh maith leis sin, b’fhéidir go bhféadfá méadú a fháil ar Shochar Díobhála i leith Dhuine Fásta Cháilithe fad is a bhíonn leathráta an Liúntas Cúramóra á fháil ag an té sin de bharr aire a thabhairt duit féin nó do dhuine éigin eile.

  Má tá tú ag cur isteach ar Shochar Díobhála agus má tá Liúntas Cúramóra, á fháil agat, b’fhéidir go bhféadfaidh tú a bheith in ann leath d'íocaíocht Cúramóra a choinneáil agus Sochar Díobhála á fháil agat.

  Logáil isteach ar www.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

   

   
  Last modified:04/05/2016
   

   Foirmeacha Iarratais

   
   

   Íoslódáilí