Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


  • Pinsean Baintrí nó Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (rud a chuimsíonn Pinsean Gairme nó Ceirde Baintrí/Baintrí Fir),
  • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora (rud a chuimsíonn Sochar do Bhanchéile Thréigthe, Liúntas do Bhanchéile Thréigthe agus Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh).

Is féidir leat éileamh ar an Sochar Breoiteachta a dhéanamh má fhaigheann tú ráta laghdaithe d’aon cheann de na híocaíochtaí thuas. Thairis sin, féadfaidh tú ráta laghdaithe den Sochar Breoiteachta a fháil, sa dóigh nach mó an dá íocaíocht le chéile ná ráta an tSochair Bhreoiteachta a bhfuil tú ina theideal.

Tabhair faoi deara
Ní íoctar an Sochar Breoiteachta má fhaigheann tú aon cheann de na híocaíochtaí thuas ar an ráta iomlán. Ní théann sé seo i bhfeidhm ar do theidlíocht ar Theastais Dochtúra Leasa Shóisialaigh a chur isteach agus ar Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair a éileamh, d’fhonn leanúnachas do thaifid ÁSPC a chothabháil, le linn duit gan a bheith in ann obair a dhéanamh de dheasca breoiteachta.

Pinsean na nDall

Má fhaigheann tú Pinsean na nDall, féadfaidh tú an Sochar Breoiteachta a fháil freisin má tá tú breoite agus mura bhfuil tú in ann obair a dhéanamh agus má chomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC.

Liúntas Cúramóra

Má fhaigheann tú an Sochar Breoiteachta agus má chomhlíonann tú na coinníollacha i leith an Liúntais Chúramóra, féadfaidh tú leath an ráta phearsanta den Liúntas Cúramóra a fháil in éineacht le híocaíocht do Shochair Bhreoiteachta.

Ina theannta sin, b’fhéidir go bhféadfá Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe a fháil do dhuine ar d’éileamh ar an Sochar Breoiteachta le linn dó/di Liúntas Cúramóra ar leathráta a fháil toisc go dtugann sé/sí aire duit nó do dhuine eile.

Sochar Míthreorach

Má fhaigheann tú an Sochar Míthreorach, féadfaidh tú an Sochar Breoiteachta a fháil freisin má tá tú breoite agus mura bhfuil tú in ann obair a dhéanamh agus má chomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC, ar chuntar nach gcuimsíonn an Sochar Míthreorach méadú um Fhorlíonadh Éagumais.

Liúntas Cúraim Bhaile/Deontas Tacaíochta Cúramóra (ar a dtugtaí Deontas um Chúram Faoisimh tráth)

Is féidir an Sochar Breoiteachta a íoc freisin má fhaigheann tú Liúntas Cúraim Bhaile/Deontas Tacaíochta Cúramóra.

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh

Má fhaigheann tú an Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh, féadfar leanúint den íocaíocht in éineacht leis an Sochar Breoiteachta go ceann suas le 6 seachtaine.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí