Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Is féidir. Féadfar stad a chur le híocaíocht do Shochair Bhreoiteachta mura gcomhlíonann tú coinníollacha áirithe le linn duit an Sochar Breoiteachta a fháil.

Is iad na coinníollacha seo ná nach foláir nó:

  • nach n-éiríonn tú éagumasach chun oibre trí do mhíiompar féin,
  • nach dteipeann ort, gan chúis mhaith, freastal ar mheasúnú leighis de chuid Mheasúnóir Leighis na Roinne seo,
  • nach dteipeann ort treoracha do dhochtúra a chomhlíonadh,
  • nach n-iompraíonn tú thú féin ar shlí ar dócha go gcuirfear moill ar do théarnamh,
  • nach dteipeann ort bualadh le haon Oifigeach ón Roinn seo agus ceisteanna réasúnacha faoi d’éileamh a fhreagairt.

Tabhair faoi deara
Má dheanann tú ráiteas bréagach nó míthreorach chun Sochar Breoiteachta a fháil duit féin nó d’aon duine eile, féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Má fhaigheann tú Sochar Breoiteachta nach gcáilíonn tú dó, ní mór duit é a aisíoc linn. Féadfaidh an tAire Coimirce Sóisialaí airgead atá dlite ort a aisghabháil trí chaingean dlí nó trí asbhaintí ó aon íocaíocht leasa shóisialaigh eile a gcáilíonn tú di.

 

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí