Sochar Díobhála - SW30


Print page

Is féidir. Féadfar d'íocaíocht Sochar Díobhála a chur ar fionraí ar feadh suas le 9 seachtaine mura gcomhlíonann tú na coinníollacha le linn duit Sochar Díobhála a fháil(féach thíos agus ar roinn 15).

Má fhaigheann tú Sochar Díobhála nach bhfuil tú cáilithe lena fháil, ní mór duit é a íoc ar ais linn. Féadfaidh an tAire Coimirce Sóisialaí an aisíocaíocht a fháil ar ais trí chaingean dlí nó trí asbhaintí ó aon íocaíocht leasa shóisialaigh eile a bhfuil tú cáilithe lena fáil.

Logáil isteach ar www.welfare.ie.

Tabhair faoi deara
Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó míthreorach chun Sochar Díobhála a fháil duit féin nó d'aon duine eile, is féidir fíneáil, téarma príosúnachta nó an dá rud a ghearradh ort.

Last modified:05/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí