An féidir liom iarratas a dhéanamh ar an Sochar Cúramóra má táim tosaithe cheana at chúram a chur ar fáil?


Print page

 


Is féidir siardhátú a dhéanamh ar iarratas ar Shochar Cúramóra ar feadh suas le hocht seachtaine tar éis duit cromadh ar chúram a chur ar fáil. Is féidir, áfach, é a shiardhátú níos sia siar i ndálaí áirithe, mar shampla más rud é:

  • nár chuir tú iarratas isteach toisc go bhfuair tú eolas mícheart nó eolas easnamhach ón Roinn seo,
  • go ndearnadh moill le hiarratas a dhéanamh de dheasca ‘force majeure’, imeacht a choisc thú ar iarratas a dhéanamh in am, nó
  • gur tharla an mhoill toisc go raibh tú breoite.

 

Nóta:
Ní féidir linn Sochar Cúramóra a shiardhátú más rud é nárbh eol duit go raibh a leithéid d’íocaíocht ann nuair a chuaigh tú i mbun do dhualgas cúraim.

 
Last modified:30/10/2014