An féidir liom achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh ón Rannóg Scóipe?


Print page

Is féidir leat; mura bhfuil tú sásta leis an chinneadh is féidir leat achomharc a dhéanamh laistigh de 21 lá chuig:

An Príomh-Oifigeach Achomhairc
Éisteachtaí Achomharc
Teach D’Olier
Sráid D’Olier
Baile Átha Cliath 2
Íosghlao: 1890 747 434 (ó Phoblacht na hÉireann amháin).

Comhlacht neamhspleách is ea an Oifig Éisteachtaí Achomharc a phléann le hachomhairc i gcoinne cinntí leasa shóisialaigh.

Last modified:23/09/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí