A Fhostóir - Tá ÁSPC mar fhreagracht ort - SW 88


Print page

An féidir leat '' a thabhairt mar fhreagra ar na ceisteanna ríthábhachtacha seo?

 • An bhfuil an UPSP cheart taifeadta go cuí le haghaidh d'fhostaithe go léir?
 • An bhfuil ÁSPC á bhaint de gach íocaíocht bhainteach leis na fostaithe go léir, is iad sin:
  • pá agus tuarastail?
  • táillí?
  • pá páirtaimseartha?
  • aiscí?
  • bónais?
  • íocaíocht ragoibre?
  • bónais Nollag?
  • sochar comhchineáil?
 • An bhfuil tú ag baint ÁSPC le haghaidh Buanscéimeanna Sláinte (lena n-áirítear scéimeanna leanúnachas ioncaim), scéimeanna atá ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim atá bunaithe faoi iontaobhais dho-chúlghairmthe, scéimeanna pinsean thar lear agus scéimeanna ceadaithe eile atá díolmhaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim?
 • An bhfuil tú ag baint ÁSPC faoin aicme cheart ranníocaíochta le haghaidh gach fostaí?
 • An bhfuil na taifid cruinn agus cothrom le dáta (leis an lá pá deireanach san áireamh)?
 • An ndéantar d'íocaíochtaí ÁSPC faoin 14ú lá de gach mí?
 • An seolann tú do P35 isteach go bliantúil?
 • An féidir teacht go héasca ar thaifid na bhfostaithe le haghaidh na sé bliana dheireanacha?
Last modified:26/02/2014
 

 Foirmeacha Iarratais