Clár um Fhilleadh ar Oideachas - SW70


Print page

C - Cúrsaí páirtaimseartha oideachais

  1. Cad iad na cúrsaí páirtaimseartha oideachais?
  2. Conas a dhéantar iarratas?

1. Cad iad na cúrsaí páirtaimseartha oideachais?

Mura mian leat staidéar lánaimseartha a dhéanamh, is féidir go mbeidh tú in ann cúrsa páirtaimseartha oideachais a dhéanamh gan é a bheith ag dul i bhfeidhm ar d’íocaíocht dífhostaíochta. Roimh duit an cúrsa a thosú, déan seiceáil le do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Chun leanúint den mhéid céanna d’íocaíocht dífhostaíochta a fháil, ní mór duit a bheith in ann a thaispeáint nach mbaineann an cúrsa faic de do chumas a bheith ar fáil chun oibre. Ní mór don Lárionad Intreo áitiúil nó don Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil a bheith sásta go bhfuil tú fós ar lorg oibre go gníomhach agus toilteanach dul i mbun oibre agus gur dócha go bhfeabhsóidh an cúrsa an seans go bhfaighidh tú post.

Ní shíneann rannpháirtíocht ar chúrsa staidéir an tréimhse a mbíonn Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta iníoctha.

2. Conas a dhéantar iarratas?

Is cóir duit teagmháil a dhéanamh leis an mBord Oideachais agus Oiliúna, scoil nó coláiste, leabharlann phoiblí nó Ionad Faisnéise do Shaoránaigh i do cheantar chun teacht ar shonraí de na cúrsaí is féidir leat a dhéanamh agus chun teacht ar chomhairle faoi conas áit a fháil ar an gcúrsa a roghnaíonn tú nó logáil isteach ar www.qualifax.ie.

Nuair a bheidh áit ar chúrsa faighte agat, déan iarratas trí fhoirm iarratais ar Chúrsa Páirtaimseartha PTEO 1 a líonadh, rud atá ar fáil ó www.welfare.ie.

Last modified:26/09/2016