Buiséad 2014


Print page

Caithfear breis is €19.6 billiún ar Choimirce Sóisialach in 2014

Níor laghdaíodh an caiteachas ach de €226 milliún in ionad €440 milliún

Gheofar €30 milliún eile trí bhearta rialaithe agus trí bhearta frithchalaoise

Níor laghdaíodh íocaíochtaí seachtainiúla leas sóisialach d'aon duine den 1.45 milliún atá á bhfáil i láthair na huaire

Athrú nua ar bith ar Shochar Linbh

Athrú ar bith ar an Liúntas Breosla, Saorthaisteal, Saorcheadúnas Teilifíse, Liúntas Leictreachais/Gáis ná ar an Liúntas Os Cionn 80.

 


Seanóirí, cúramóirí agus daoine faoi mhíchumas

Leanaí

Gníomhachtú – ag cabhrú le daoine filleadh ar oideachas, oiliúint agus obair

 

ATHRUITHE

BEARTA EILE

 

Rátaí Leasa Shóisialaigh don bhliain 2014

Samplaí de thacaíochtaí bliantúla leasa shóisialaigh a bheidh ar fáil do dhaoine éagsúla in 2014

Liúntas Cuardaitheora Poist & Liúntas Leasa Forlíontach – Athruithe 2014

 

Féachaint ar an bhileog fíricí buiséad 2014 (PDF 404KB)

 


Gheofar eolas breise ar www.welfare.ie agus www.citizensinformation.ie. Cuir glao ar an Roinn Coimirce Sóisialaí ar 1890 66 22 44 (Glao Áitiúil) 9am – 5pm Luan go hAoine agus ar Sheirbhís Fóin Eolas do Shaoránaigh ar 0761 07 4000, 9am - 9pm Luan go hAoine Glaoigh ar an Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh nó ar an Ionad Eolais do Shaoránaigh is gaire duit

Nóta: D'fhéadfadh na rátaí a ghearrtar d'úsáid uimhreacha 1890 (Glao áitiúil) a bheith difriúil i measc soláthraithe seirbhíse difriúla. Níl sa Leathanach Eolais seo ach treoir; ní léirmhíniú dlíthiúil é.

Last modified:16/10/2013
 

 Íoslódáilí

 
 

  Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img