Buiséad 2015


Print page

 

Cosaint iomlán in 2015 do gach scéim dá raibh ann cheana

€198 milliún de mhéaduithe spriocdhírithe leasa mar aon le dreasachtaí nua

Díbhinn nua um Fhilleadh ar an Obair, a chabhróidh le teaghlaigh aontuismitheora agus le teaghlaigh daoine atá dífhostaithe le fada filleadh ar an obair – €1,550 breise an leanbh, a bheidh ar fáil sa chéad bhliain fostaíochta nó féinfhostaíochta

Caithfear breis is €1.1 billiún ar thacaíocht fostaíochta in 2015

€1.97 billiún le haghaidh Sochar Linbh in 2015 - gheobhaidh 613,000 teaghlach €5 an leanbh breise sa mhí ó Eanáir

Íocfar 25% den íocaíocht sheachtainiúil de Bhónas na Nollag an Nollaig seo le daoine atá ag fáil íocaíocht leasa fhadtéarmach

 

Tionscnaimh um Fhilleadh ar an Obair

 

Teaghlaigh ina bhfuil Leanaí

 

Seanóirí agus Daoine faoi Mhíchumas

 

Tacú do Sheirbhísí Uisce

Bónas Nollag

 

Rátaí Leasa Shóisialaigh don bhliain 2015

 

Gheofar breis eolais ar www.welfare.ie agus www.citizensinformation.ie.

Cuir glao ar an Roinn Coimirce Sóisialaí ag 1890 66 22 44 (Glao Áitiúil) nó 071-9193302 idir 9 - 5, Luan go hAoine.

Cuir glao ar Sheirbhís Fóin an Ionaid Eolais do Shaoránaigh ar 0761 07 4000, 9 – 9, Luan go hAoine

Buail isteach i d'Ionad Intreo, d'Oifig Leasa Shóisialaigh nó in Ionad Eolais do Shaoránaigh áitiúil.

Nóta: D'fhéadfadh na rátaí a ghearrtar d'úsáid uimhreacha 1890 (Glao áitiúil) a bheith difriúil i measc soláthraithe seirbhíse difriúla.

Last modified:15/10/2014
 

 Íoslódáilí