Buis�ad 2012


Print page

Caithfear breis is �20.5 billi�n ar Choimirce S�isialach sa bhliain 2012

N� ghearrfar an r�ta seachtaini�il in aon bhun�oca�ocht leasa sh�isialaigh

F�achaint ar an bhileog f�ric� buis�ad 2012 (PDF 619KB)


Gheofar tuilleadh eolais ach glao a chur ar an Roinn Coimirce S�isiala� ar 1890 66 22 44 (Glao �iti�il) 9 am � 5 pm Luan go hAoine n�
ar an tSeirbh�s F�in um Eolas do Shaor�naigh ar 1890 777 121 (Glao �iti�il) 9 am - 9 pm Luan go hAoine

Glaoigh ar an Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh n� ar an Ionad Eolais do Shaor�naigh is gaire duit

Gheofar eolas ar 'www.welfare.ie' agus ar 'www.citizensinformation.ie', leis.

N�ta: *F�ach go bhf�adfadh na r�ta� a ghearrtar d��s�id uimhreacha 1890 (Glao �iti�il) a bheith �ags�il i measc sol�thraithe seirbh�se difri�la.

N�l sa Leathanach Eolais seo ach treoir; n� l�irmh�ni� dl�thi�il �.

Last modified:30/01/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img